Τι είναι η ασφάλιση χρηματικών απωλειών;

2018-08-16

Η αυξημένη εγκληματικότητα είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που απειλεί καθημερινά ιδιώτες και επιχειρήσεις. Μια πολύ χρήσιμη ασφάλιση που μπορεί να συμπεριληφθεί στα περισσότερα πολυασφαλιστήρια επιχειρήσεων είναι η κάλυψη χρηματικών απωλειών. 

Τι αφορά η κάλυψη;

Η κάλυψη αφορά τη ληστεία χρημάτων, δηλαδή την κλοπή μετά από επίθεση ή απειλή επίθεσης ή χρήση βίας κατά του ασφαλιζομένου ή άλλων προσώπων τα οποία βρίσκονται στο χώρο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με κύριες προϋποθέσεις ο ασφαλιζόμενος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο χρηματικών απωλειών συνήθως περιλαμβάνει τρία μέρη:

- Κλοπή μετά από ληστεία ταμείου ή διάρρηξη χρηματοκιβωτίου

- Κλοπή κατά τη μεταφορά χρημάτων

- Κατάχρηση εμπιστοσύνης υπαλλήλων