Τι σας παρέχει η κάλυψη της Νομικής Προστασίας;  

2018-08-10

Με την Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού σας παρέχεται εκπροσώπηση από έμπειρους δικηγόρους σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτα περιστατικά σχετικά με το όχημά σας. 

Οι καλύψεις που σας παρέχονται: 

• Διεκδίκηση Αποζημιώσεων .
• Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια .
• Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις .
• Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες .  

Η επιβάρυνση για να προσθέσουμε τη νομική προστασία στο συμβόλαιό μας είναι μικρή, αλλά αν μας χρειαστεί, θα μας εξοικονομήσει πολλά περισσότερα χρήματα .                                 

Για αυτό εμείς σας το παρέχουμε στο οικονομικότερο πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου! 

Ζητήστε μας σήμερα προσφορά!