Γιατί να κάνω ασφάλεια αυτοκινήτου;

2018-08-07

• Προσφέρετε προστασία στον εαυτό σας από τυχόν ατύχημα, διότι μετά θα πρέπει να πληρώσετε οποιαδήποτε ζημία προκαλέσετε στους τρίτους.

• Σε περίπτωση που η αστυνομία πραγματοποιήσει έλεγχο στο δρόμο αποφεύγετε την πληρωμή προστίμου, το οποίο είναι τριπλάσιο από το ποσό της ασφάλειας .

• Για να αποφύγετε την πληρωμή παραβόλου στην Γενική Γραμματεία Εσόδων , σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί έλεγχος στα ανασφάλιστα οχήματα, όπως στις 30/04.

• Είναι δυο καλύψεις χαμηλού κόστους τις όποιες χρησιμοποιείτε για δικιά σας χρήση , όπως η θραύση κρυστάλλων και η οδική βοήθεια, οι οποίες έχουν υψηλό κόστος σε περίπτωση που υπάρξει μια ζημιά στο όχημά σας ή σε περίπτωση που το όχημα πρέπει να μεταφερθεί .


Έχοντας ασφάλεια είστε συνεπείς προς τον νόμο και φυσικά προστατεύεστε από οτιδήποτε απρόβλεπτο ενδέχεται να συμβεί στο μέλλον! ✔️