Γιατί να ασφαλίσω το σκάφος μου;

2018-08-20

Όλα τα σκάφη αναψυχής και τα επαγγελματικά σκάφη που μετακινούνται και κυκλοφορούν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων είναι υποχρεωμένα να έχουν ασφάλεια. 

Τα πρόστιμα στη θάλασσα είναι υψηλά και η ασφάλιση σκαφών υποχρεωτική από το νόμο. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες έχουν περιορίσει πολύ τη χρήση τους μέσα στην κρίση και ταυτόχρονα «αγνοούν» την ασφάλισή τους. 

Γενικά η εμπειρία έχει δείξει ότι οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις πηγαίνουν στην αποκατάσταση μηχανικών βλαβών, κλοπή και πρόσκρουση/σύγκρουση, οπότε καλό είναι να έχετε πλήρως ασφαλισμένο το σκάφος σας. 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά!