Ενημέρωση
Ενημερωθείτε για τις προσφορές του γραφείου μας αλλά και για τις καλύψεις που σας παρέχουμε! 

Την τελευταία δεκαετία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εισαγωγή των ασφαλειών στο διαδίκτυο,οι υποψήφιοι πελάτες συνήθως αναζητούν το οικονομικότερο πακέτο με τις λιγότερες καλύψεις.

Στις μέρες μας αναπάντεχα γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά και σίγουρα κανείς μας δεν περιμένει να εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα.Όμως όλα μπορούν να συμβούν εντελώς ξαφνικά,για αυτό και εσείς πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με ψυχραιμία.

Όλα τα σκάφη αναψυχής και τα επαγγελματικά σκάφη που μετακινούνται και κυκλοφορούν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων είναι υποχρεωμένα να έχουν ασφάλεια.

Η αυξημένη εγκληματικότητα είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που απειλεί καθημερινά ιδιώτες και επιχειρήσεις. Μια πολύ χρήσιμη ασφάλιση που μπορεί να συμπεριληφθεί στα περισσότερα πολυασφαλιστήρια επιχειρήσεων είναι η κάλυψη χρηματικών απωλειών.